Kend skellet mellem din og naboens grund, når du bygger

Ønsker du at opføre en bygning til beboelse eller en ny carport meget tæt på naboens grund, gælder det om ved planlægning af byggeriet at iagttage de regler, der gælder for byggeri ved skel. Det kan være svært at vurdere, hvor tæt på skel du må bygge, siden kommunalt vedtagne lokalplaner eller diverse servitutter kan udvide eller begrænse den ret til at bygge nyt, som du i udgangspunktet har.

Bygningsreglementets forskrifter gælder i udgangspunktet

Det er ikke en større ingeniørkunst at hitte ud af, hvordan du skal forholde dig efter det gældende bygningsreglement om afstand til skel, når der ikke er lokale, offentlige som private undtagelser, fx i form af servitutter, der gør sig gældende. Ifølge Bygningsreglementet har du fri leg til at bygge løs på din grund, blot du iagttager visse ting som fx at holde en villas afstand til et skel på min. 2,5 meter.

Søg i Bygningsreglementets regler om skel

Ønsker du at nørde med Bygningsreglementets mange regler om byggeri nær skel, kan du ved at gå ind på bygningsreglementet.dk ganske hurtigt søge de relevante kravbestemmelser og vejledninger frem. Hvis det at skulle sætte dig ind i reglerne selv bliver for meget for dig (og husk: I praksis vil der ofte være tinglyste servitutter eller lokalplaner, du også skal kende til), så kontakt en landinspektør.

Svært at vurdere, hvor skellet er?

Nogle gange er det ligetil at vurdere, hvor et skel er – fx fordi det er angivet med skelpæle. Og andre gange så er det mere tricky, hvor du bliver nødt til at række ud efter en praktiserende landinspektør for at få skellet fastlagt. Hvis du på nogen måde er i tvivl om, hvorvidt du risikerer at bygge for tæt på eller overskride et skel, så tag fat i en landinspektør, så ingen er i tvivl om, hvor din grund slutter.